Polityka prywatności

Polityka prywatności Contentovo.com Sp. z o.o. dalej Contentovo.com

Polityka prywatności

Contentovo.com wykorzystuje dane Użytkowników wyłącznie do współpracy w ramach serwisu.

Dane osobowe

Zbierane przez contentovo.com dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji współpracy. Serwis wykorzystuje formularz, który umożliwia dołączenie osób zainteresowanych do podjęcia współpracy.

Zabezpieczenia

Witryna contentovo.com zaopatrzona jest w certyfikat SSL oraz inne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Rezygnacja z naszych usług

Serwis contentovo.com oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z podjętej z nami współpracy wówczas w przyszłości wszystkie dane zebrane w trakcie współpracy zostaną usunięte.

Edycja/zmiana danych kontaktowych

Zgodnie z polityką ochrony prywatności, Użytkownicy mają możliwość edytowania/zmiany danych kontaktowych.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, proszone są o wysłanie uwag na adres: kontakt@contentovo.com

Sprawdź, jak proste i szybkie
może być zarządzanie
contentem
Zarejestruj się